'); print(''); // session_start(); } //----------------------------------------------------------------------------------------------- function ShowLinks($pref){ print(''); print(''); } //----------------------------DATABASE CONNECT sa proverom veze--------------------------------------------------- function db_connect_provera() { $db = mysql_connect("mysql.neobee.net", "sc", "sc"); if (mysql_select_db ("scbaza", $db)) { echo 'Povezivanje sa bazom je uspelo'; } else die ("Povezivanje nije uspelo"); } //----------------------------DATABASE CONNECT bez provere veze--------------------------------------------------- function db_connect() { // $db = mysql_connect("mysql.neobee.net", "fsv", "fsv"); $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); mysql_select_db ("scbaza", $db); } //--------------------------------------------------------------------------------------------- //------------------------------PRIKAZIVANJE VESTI IZ BAZE UNAZAD (najnovije na vrhu) descending---------- //RADI ISTO KAO FUNKCIJA show_vesti_back function show_vesti_back_desc() { // if(!db_connect) {echo 'Niste povezani sa bazom';} // else { echo 'Povezani ste sa bazom'; } $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { // for($upit = mysql_num_rows($vesti)-1; $upit >=0; $upit--) // { print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); // print('

'); print('

'); print('
'); echo $upit[1]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // echo $upit[3]; echo substr($upit[3], 0, 100).'...'; // print('

'); // print('

'); print('
'); // slika if (@file_exists('layout/vesti/'.$upit['0'].'.jpg')) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); //RADI OK print(''); // print(''); // print(''); print(''); print('
'); } // slika kraj print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $vesti_id = $upit[0]; print(''); print('Опширније...'); print('
'); } } //----------------------------KRAJ PRIKAZIVANJA VESTI IZ BAZE UNAZAD kao descending--------------------------- //----------------------------PRIKAZIVANJE VESTI Opsirnije...----------------------------------- function show_vesti_details($vesti_id) { $naslov = mysql_query("select naslov from vesti where vesti_id='$vesti_id'"); $naslov = mysql_result($naslov, 'naslov'); $datum = mysql_query("select datum from vesti where vesti_id='$vesti_id'"); $datum = mysql_result($datum, 'datum'); $vesti = mysql_query("select vesti from vesti where vesti_id='$vesti_id'"); $vesti = mysql_result($vesti, 'vesti'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); echo $naslov; print('
'); print('
'); echo $datum; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo $vesti; print('
'); // slika if (@file_exists('layout/vesti/'.$vesti_id.'.jpg')) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } // slika kraj } //----------------------------KRAJ PRIKAZIVANJA VESTI Opsirnije...----------------------------- //----------------------------vesti scroll------------------------------------------------- function show_vesti_scroll() { $dtenow= time(); // $db = mysql_connect("localhost", "fsv", "fsv"); // mysql_select_db ("fsv", $db); $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //$string = $upit[0]."

".$upit[2]."

".$upit[1]."

".$upit[3]."

"; $string = "".$upit[1]."

".$upit[3]."

"; echo $string; //echo $upit[2]."\n"; //echo $upit[1]."\n"; //echo $upit[3]."\n"; ////////////////////////////// /* print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); echo $upit[2]; print('
'); print('
'); echo $upit[1]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo $upit[3]; // echo substr($upit[3], 0, 100).'...'; print('
'); // slika if (@file_exists('layout/vesti/'.$upit['0'].'.jpg')) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } // slika kraj print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $vesti_id = $upit[0]; print(''); print('Opsirnije...'); print('
'); */ ///////////////////////////// //echo "===============

"; } } //--------------------------kraj vesti scroll---------------------------------------------- //----------------------------PRIKAZ TEKSTA KUP TAKMICENJA ----------------------------------- function show_kup() { $kup = mysql_query("select * from kup order by kupid desc"); while($upit = mysql_fetch_row($kup)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo $upit[1]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo $upit[2]; print('
'); } } //----------------------------KRAJ PRIKAZA TEKSTA KUP TAKMICENJA ---------------------------- //-------------------------------PRIKAZ SASTAV LIGE ------------------------------------ function show_sastav_lige($ligaid) { // if(!db_connect) {echo 'Niste povezani sa bazom';} // else { echo 'Povezani ste sa bazom'; } // for($upit = mysql_num_rows($vesti)-1; $upit >=0; $upit--) // $ligaime = mysql_query("select ligaime from liga where ligaid='1'"); $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } function show_sastav_lige_futsal($ligaid) { // if(!db_connect) {echo 'Niste povezani sa bazom';} // else { echo 'Povezani ste sa bazom'; } // for($upit = mysql_num_rows($vesti)-1; $upit >=0; $upit--) // $ligaime = mysql_query("select ligaime from liga where ligaid='1'"); $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub_futsal where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } function show_sastav_II_futsal_lige_sever($ligaid) { // if(!db_connect) {echo 'Niste povezani sa bazom';} // else { echo 'Povezani ste sa bazom'; } // for($upit = mysql_num_rows($vesti)-1; $upit >=0; $upit--) // $ligaime = mysql_query("select ligaime from liga where ligaid='1'"); $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub_futsal_sever where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } function show_sastav_futsal_vojvodjanska($ligaid) { // if(!db_connect) {echo 'Niste povezani sa bazom';} // else { echo 'Povezani ste sa bazom'; } // for($upit = mysql_num_rows($vesti)-1; $upit >=0; $upit--) // $ligaime = mysql_query("select ligaime from liga where ligaid='1'"); $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } function show_sastav_lige_kad($ligaid) { $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub_kad"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } function show_sastav_lige_pio($ligaid) { $i = 0; $sastav = mysql_query("select * from klub_pio"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1]; print(''); echo $upit[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } ///----------------------------raspored------------------------------- function show_raspored($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //--------------------------RASPORED VFL--------------------------------------- function show_raspored_vfl($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez1, klub2rez1, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print(''); echo $upit[8]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[9]; print('
'); } //zatvara for za kola } //--------------------------RASPORED VFL KRAJ----------------------------------- //--------------------------RASPORED KADETSKO-PIONIRSKA LIGA--------------------------------------- //-------------------------RASPORED KADETSKA LIGA--------------- function show_raspored_kad($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub_kad"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica_kad where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_kad where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica_kad where kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica_kad where kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica_kad where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub_kad where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_kad where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_kad where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_kad where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //--------------------RASPORED PIONIRSKA LIGA---------------------------- function show_raspored_pio($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub_pio"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica_pio where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_pio where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica_pio where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica_pio where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica_pio where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub_pio where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_pio where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_pio where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_pio where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //--------------------------------RASPORED FUTSAL----------------------------- function show_raspored_futsal($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub_futsal"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //---------------------------------RASPORED FUTSAL KRAJ------------------------ //--------------------------------RASPORED II FUTSAL LIGA SEVER----------------------------- function show_raspored_futsal_sever($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub_futsal_sever"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); } //------------------------------------------------------------ function ShowSponzoriTDAttr(){ //popuniti print('class="sponzori"'); } //------------------------------------------------------------ function ShowSponzoriTRAttr(){ //popuniti } //---------------------------------------------------------------------------------------------- //----------------------------- KORISNI LINKOVI -------------------------------------------------------- function ShowLinkovi($pref){ //popuniti //print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } //------------------------------------------------------------ function ShowLinkoviTDAttr(){ //popuniti print('class="linkovi"'); } //------------------------------------------------------------ function ShowLinkoviTRAttr(){ //popuniti } //---------------------------------------------------------------------------------------------- // ---------------**************----------------******* MAIN LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowMainLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

ФСВ

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* TAKMICENJA LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowTakmicenjaLeftMenu($pref){ //popuniti print(''); } // ---------------**************----------------******* SRPSKA LIGA VOJVODINA LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowSrpskaLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Српска лига Војводина

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* VFL ISTOK LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowVFLIstokLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

ВФЛ Исток

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* VFL ZAPAD LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowVFLZapadLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

ВФЛ Запад

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* VFL SEVER LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowVFLSeverLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

ВФЛ Север

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* VFL JUG LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowVFLJugLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

ВФЛ Југ

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* OMLADINSKA LIGA VOJVODINE LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowOmladinskaLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Омладинска лига Војводине

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* KADETSKO-PIONIRSKA LIGA VOJVODINE LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowKadetPionirLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Кадетско-пионирска лига

'); print(''); print('
'); } //-------------------------------------KADETSKA LIGA LEFT MENU------------------------------------// function ShowKadetLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Кадетска лига

'); print(''); print('
'); } //------------------------------------PIONIRSKA LIGA LEFT MENU--------------------------------------// function ShowPionirLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Пионирска лига

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* KUP TAKMICENJE VOJVODINE LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowKupLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Куп такмичење

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* FUTSAL LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowFutsalLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Футсал

'); print(''); print('
'); } //-------------------------------------FUTSAL II FUTSAL LIGA - SEVER LEFT MENU------------------------------------// function ShowFutsalLigaSeverLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

II футсал лига - Север

'); print(''); print('
'); } //-------------------------------------FUTSAL VOJVODJANSKA FUTSAL LIGA - SEVER LEFT MENU------------------------------------// function ShowVojvodjanskaFutsalLigaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Војвођанска футсал лига

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* ZENSKI FUDBAL LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowZenskiFudbalLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Женски фудбал - II лига за жене "Север"

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* PROPISI LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowPropisiLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Прописи

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* TRENERI LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowTreneriLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Тренери

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* DOKUMENTI LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowDokumentiLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Документи

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* SUDIJE LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowSudijeLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Судије

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* SUDIJE (NORMATIVNA AKTA) LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowSudijeNormAktaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Судије

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* ORGANIZACIJA LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowOrganizacijaLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Организација

'); print(''); print('
'); } // ---------------**************----------------******* ORGANIZACIJA GORNJI MENU *******---------------------**************------------ function ShowOrganizacijaGoreMenu($pref){ //popuniti // print('
'); // print('

Организација

'); print('
    '); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } // ---------------**************----------------******* KONTAKT LEFT MENU *******---------------------**************------------ function ShowKontaktLeftMenu($pref){ //popuniti print('
'); print('

Opcije

'); print(''); print('
');*/ } //----------------------------------------------------------------------------------------------- ?>
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_sever where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_sever where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_sever where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_sever where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //---------------------------------RASPORED II FUTSAL LIGA SEVER KRAJ------------------------ //--------------------------------RASPORED VOJVODJANSKE FUTSAL LIGE ----------------------------- function show_raspored_futsal_vojvodjanska($ligaid) { $klub = mysql_query("select * from klub_futsal_vojvodjanska"); // $upitklub = mysql_fetch_row($klub); $kolo_zahtev = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' order by kid"); $r = mysql_query("select klubid1, klubid2, klub1rez2, klub2rez2 from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid'"); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' order by utakmicaid"); // $k = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid'"); //2.varijanta $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); // $c = mysql_num_rows($kolo_zahtev); for($a = 1; $a<=$c; $a++){ $k = mysql_fetch_array($kolo_zahtev); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); echo' Коло '.substr($k['kolo'], -2, 2); $kid = $k['kid']; $w = @mysql_query("select * from kolo where kid='$kid']"); // $w1 = mysql_fetch_array($w); echo $w['kolo']; // $kid = $k['kid']; // echo ' == '.$kid; print(''); print(''); $rasp3 = @mysql_query("select * from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); $rez3 = @mysql_fetch_array($rasp3); // echo $rez3['mesto']; print(''); // echo $rasp3['datum']; $datt = mysql_query("select distinct(datum) from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' and kid='$kid'"); $brojaa = mysql_num_rows($datt); if($brojaa>1){ for($z=0; $z<$brojaa; $z++){ $aa = mysql_fetch_row($datt); echo $aa[0].' '; echo $aa['datum']; } } else { $aaa = mysql_fetch_row($datt); echo $aaa[0]; } // echo $rez3['datum']; print(''); // echo $rasp3['vreme'].' casova'; echo $rez3['vreme'].' часова'; print('
'); print(''); // umetanje utakmice ovog kola ove liga $rasp2 = mysql_query("select * from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' and kid='$kid' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp2)) { print(''); print(''); print(' '); print(' '); print(''); print(' '); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); } print('
'); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo ' : '; print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); $m = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[7]'"); $m = mysql_result($m, 'klubmesto'); print(''); echo $l; print(''); echo ' ('.$m.')'; print(''); echo $upit[10]; print(''); echo ' - '; print(''); echo $upit[11]; print('
'); } //zatvara for za kola } //---------------------------------RASPORED VOJVODJANKSA FUTSAL LIGA KRAJ------------------------ //----------------------------------REZULTAT----------------------------------- function show_rezultat($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); echo $upit[18]; print(''); print(''); echo $upit[20]; print(''); print(''); echo $upit[19]; print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); echo $upit[21]; print(''); print(''); echo $upit[23]; print(''); print(''); echo $upit[22]; print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //----------------------------------REZULTAT----------------------------------- //----------------------------------VFL----------------------------------- function show_rezultat_vfl($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // echo $c; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); // echo $up[2]; print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); echo $upit[10]; print('-'); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print('
'); // print(''); // print(''); // if ($upit[24]=='d') echo 'Утакмица није одиграна'; // print(''); // print('
'); //kadeti print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат кадета'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); // echo $n; print(''); print(''); echo $upit[8]; print('-'); print(''); echo $upit[9]; print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); // echo $l; print(''); print('
'); //kadeti kraj print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Дс; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Дк; print(' '); if($upit[17]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[17]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[17]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //-----------------------------------REZULTAT KADETSKO-PIONIRSKA LIGA---------------------- //---------------------------------REZULTAT KADETSKA LIGA------------------------ function show_rezultat_kad($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica_kad where kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_kad where kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_kad where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_kad where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub_kad where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub_kad where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //--------------------------REZULTAT PIONIRSKA LIGA--------------------------------------- function show_rezultat_pio($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica_pio where kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_pio where kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_pio where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_pio where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub_pio where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub_pio where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //-----------------------------------PRIKAZ REZULTATA FUTSAL------------------------------------- function show_rezultat_futsal($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); // echo П1; echo 'S'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //---------------------------------KRAJ REZULTATA FUTSAL----------------------------------------- //-----------------------------------PRIKAZ REZULTATA II FUTSAL LIGA SEVER------------------------------------- function show_rezultat_futsal_sever($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal_sever where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_sever where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_sever where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_sever where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_sever where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); // echo П1; echo 'S'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //---------------------------------KRAJ REZULTATA II FUTSAL LIGA----------------------------------------- //-----------------------------------PRIKAZ REZULTATA VOJVODJANSKA FUTSAL LIGA ------------------------------------- function show_rezultat_futsal_vojvodjanska($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica_futsal_vojvodjanska where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where ligaid='$upit[1]' and kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[6]'"); $n = mysql_result($l, 'klubime'); echo $n; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub_futsal_vojvodjanska where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); // echo П1; echo 'S'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //---------------------------------KRAJ REZULTATA VOJVODJANSKA FUTSAL LIGA----------------------------------------- //----------------------------------PRIKAZ DELEGIRANJA --------------------------------------- //---------------------------(ISTO KAO REZULTAT, SAMO NAREDNO NEODIGRANO KOLO----------------------------------- function show_delegiranje($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1' order by utakmicaid"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); // echo $up[2]; print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); /* print(''); print(''); print(''); print(''); */ print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; // print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Д; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); // echo P; //nije prikazan jer se ne prikazuje posmatrac print(' '); if($upit[16]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[16]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //----------------------------------PRIKAZ DELEGIRANJA VFL--------------------------------------- //---------------------------(ISTO KAO REZULTAT, SAMO NAREDNO NEODIGRANO KOLO----------------------------------- function show_delegiranje_vfl($ligaid, $k1) { $count = mysql_query("select count(utakmicaid) from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); $c = mysql_result($count, 'utakmicaid'); $rasp = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid='$k1'"); while($upit = mysql_fetch_row($rasp)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // echo $ligaid; // echo $k1; // echo $c; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); $l = mysql_query("select kolo from kolo where kid='$upit[2]'"); $m = @mysql_query($l); $l = mysql_result($l, 'kolo'); print(''); echo' Коло '.substr($l, -2, 2); print(''); // echo $up[2]; print(''); print(''); echo $upit[3]; print(''); print(''); echo $upit[4]; print(''); print(''); echo $upit[5].' часова'; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); /* print(''); print(''); print(''); print(''); */ print('
'); print('Резултат'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); // print(''); print('
'); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[6]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print(''); print(''); echo $upit[10]; print(''); print('-'); print(''); print(''); echo $upit[11]; print(''); print(''); // echo ' ('.$upit[8]; // print(':'); // print(''); // echo $upit[9].') '; // print(''); print(''); print(''); $l = mysql_query("select klubime from klub where klubid='$upit[7]'"); $l = mysql_result($l, 'klubime'); echo $l; print(''); print('
'); $o = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[6]'"); $m = mysql_result($o, 'klubmesto'); echo $m; print(''); print(''); print(''); print(''); $p = mysql_query("select klubmesto from klub where klubid='$upit[7]'"); $q = mysql_result($p, 'klubmesto'); echo $q; // print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Г; print(' '); if($upit[12]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[12]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); print(''); if($upit[14]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[14]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(''); echo П1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo Дс; print(' '); if($upit[13]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[13]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); if($upit[15]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[15]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); echo П2; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); echo Дк; //delegat kadeta print(' '); if($upit[17]<>0){ $sudija = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[17]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[17]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; } else { echo ' '; } print(' '); print(' '); print(' '); // echo P1; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //--------------------------------PRIKAZ TABELE REZULTATA-------------------------- function show_tabela_rez2($ligaid, $kid){ $klubovi = mysql_query("select * from klub where ligaid='$ligaid'"); $kl = count($klubovi); $utakmica = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $klub = mysql_query("select count(distinct klubid1) from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $count = mysql_result($klub, 'kid'); $i=0; print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ' '; print(''); echo 'Клуб'; print(''); print(''); echo 'Бр.ут.'; print(''); echo 'Поб.'; print(''); echo 'Нер.'; print(''); echo 'Изг.'; print(''); echo ' '; print(''); echo 'По.гол'; print(''); echo 'Пр.гол'; print(''); echo 'Бод'; print('
'); $sastav = mysql_query("select * from klub where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[1].','.$upit[2]; print(''); // echo $upit[2]; print(''); //koliko kola ima ukupno od prvog do izabranog OK $kola = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid'"); $broj_kola = mysql_num_rows($kola); // echo $kid.'='; //prikazuje id kola // echo $broj_kola.'='; //ovo je OK = prikazuje broj kola //koliko utakmica je odigrano od prvog kola do izabranog OK $utakmica = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid'"); ////////////////////// // $utakmica = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid'"); ///////////////////// $broj_utakmica = mysql_num_rows($utakmica); // echo $broj_utakmica.'='; //ovo je OK = prikazuje koliko je utakmica odigrano od prvog do izabranog kola //koliko utakmica je odigrao izabrani klub od prvog do izabranog kola $utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]'"); $broj_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($utakmica_kluba1); // echo $broj_utakmica_kluba1.'='; //koliko je odigrao klub kao prvi klub (klubid1) $utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]'"); $broj_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($utakmica_kluba2); // echo $broj_utakmica_kluba2.'='; ////koliko je odigrao klub kao drugi klub (klubid2) $brutkluba = $broj_utakmica_kluba1 + $broj_utakmica_kluba2; echo $brutkluba; //prikazuje broj utakmica kluba //broj DOBIJENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub $dob_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez2>klub2rez2"); $broj_dob_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($dob_utakmica_kluba1); // echo $broj_dob_utakmica_kluba1.'='; //kada je drugi klub $dob_utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub2rez2>klub1rez2"); $broj_dob_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($dob_utakmica_kluba2); // echo $broj_dob_utakmica_kluba2.'='; // echo $br_dob_ut_kluba= $broj_dob_utakmica_kluba1 + $broj_dob_utakmica_kluba2.'='; //prikazuje broj dobijenih utakmica $dob = $broj_dob_utakmica_kluba1 + $broj_dob_utakmica_kluba2; //broj NERESENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub $ner_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez2=klub2rez2"); $broj_ner_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($ner_utakmica_kluba1); // echo $broj_ner_utakmica_kluba1.'='; //OK //kada je drugi klub $ner_utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub1rez2=klub2rez2"); $broj_ner_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($ner_utakmica_kluba2); // echo $broj_ner_utakmica_kluba2.'='; //OK $ner = $broj_ner_utakmica_kluba1 + $broj_ner_utakmica_kluba2; // echo $ner; //broj IZGUBLJENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola $izg_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez20"); $broj_post_gol_kluba1 = mysql_num_rows($post_gol_kluba1); // echo $broj_post_gol_kluba1.'='; $post_gol1=0; for($p1=0; $p1<=$broj_post_gol_kluba1; $p1++){ $postgol1 = mysql_fetch_array($post_gol_kluba1); $post_gol1 = $post_gol1 + $postgol1['klub1rez2']; } // echo $post_gol1.'='; //kada je drugi klub $post_gol_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub2rez2>0"); $broj_post_gol_kluba2 = mysql_num_rows($post_gol_kluba2); // echo $broj_post_gol_kluba2.'='; $post_gol2=0; for($p2=0; $p2<=$broj_post_gol_kluba2; $p2++){ $postgol2 = mysql_fetch_array($post_gol_kluba2); $post_gol2 = $post_gol2 + $postgol2['klub2rez2']; } // echo $post_gol2.'='; $post_gol = $post_gol1 + $post_gol2; //broj PRIMLJENIH golova kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub $prim_gol_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub2rez2>0"); $broj_prim_gol_kluba1 = mysql_num_rows($prim_gol_kluba1); // echo $broj_post_gol_kluba1.'='; $prim_gol1=0; for($pr1=0; $pr1<=$broj_prim_gol_kluba1; $pr1++){ $primgol1 = mysql_fetch_array($prim_gol_kluba1); $prim_gol1 = $prim_gol1 + $primgol1['klub2rez2']; } // echo $prim_gol1.'='; //kada je drugi klub $prim_gol_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub1rez2>0"); $broj_prim_gol_kluba2 = mysql_num_rows($prim_gol_kluba2); // echo $broj_post_gol_kluba2.'='; $prim_gol2=0; for($pr2=0; $pr2<=$broj_prim_gol_kluba2; $pr2++){ $primgol2 = mysql_fetch_array($prim_gol_kluba2); $prim_gol2 = $prim_gol2 + $primgol2['klub1rez2']; } // echo $prim_gol2.'='; $prim_gol = $prim_gol1 + $prim_gol2; print(''); echo $dob; print(''); // echo '0'; echo $ner; print(''); // echo '0'; echo $izg; print(''); // if($dob + $ner + $izg = $broj_kola){ // echo 'OK'; } // else { echo ' '; // } print(''); // echo '0'; echo $post_gol; print(''); // echo '0'; echo $prim_gol; print(''); $bod = (($dob * 3) + ($ner * 1)); echo $bod; // echo '0'; print('
'); } } function show_tabela_rez_PRAZNA($ligaid, $kid){ echo ''; } function update_tabela_rez(){ $brisanje=mysql_query("truncate table utakmica_rez"); // $prepis= mysql_query("INSERT INTO utakmica_rez SELECT * FROM utakmica ON DUPLICATE KEY IGNORE"); $prepis= mysql_query("INSERT INTO utakmica_rez SELECT * FROM utakmica"); } function show_tabela_rez($ligaid, $kid){ $klubovi = mysql_query("select * from klub where ligaid='$ligaid'"); $kl = count($klubovi); $utakmica = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $klub = mysql_query("select count(distinct klubid1) from utakmica where ligaid='$ligaid'"); $count = mysql_result($klub, 'kid'); $i=0; $sastav = mysql_query("select * from klub where ligaid='$ligaid'"); while($upit = mysql_fetch_row($sastav)) { //koliko kola ima ukupno od prvog do izabranog OK $kola = mysql_query("select * from kolo where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid'"); $broj_kola = mysql_num_rows($kola); // echo $kid.'='; //prikazuje id kola // echo $broj_kola.'='; //ovo je OK = prikazuje broj kola //koliko utakmica je odigrano od prvog kola do izabranog OK $utakmica = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid'"); $broj_utakmica = mysql_num_rows($utakmica); // echo $broj_utakmica.'='; //ovo je OK = prikazuje koliko je utakmica odigrano od prvog do izabranog kola //koliko utakmica je odigrao izabrani klub od prvog do izabranog kola $utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez2<>'' and klub1rez2<>'x'"); $broj_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($utakmica_kluba1); // echo $broj_utakmica_kluba1.'='; //koliko je odigrao klub kao prvi klub (klubid1) $utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub2rez2<>'' and klub1rez2<>'x'"); $broj_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($utakmica_kluba2); // echo $broj_utakmica_kluba2.'='; ////koliko je odigrao klub kao drugi klub (klubid2) $brutkluba = $broj_utakmica_kluba1 + $broj_utakmica_kluba2; // echo $brutkluba; //prikazuje broj utakmica kluba //broj DOBIJENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub ////////////////////// //$prepis= mysql_query("INSERT INTO utakmica_rez SELECT * FROM utakmica ON DUPLICATE KEY IGNORE;"); ////////////////////// $dob_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez2>klub2rez2"); $broj_dob_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($dob_utakmica_kluba1); // echo $broj_dob_utakmica_kluba1.'='; //kada je drugi klub $dob_utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub2rez2>klub1rez2"); $broj_dob_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($dob_utakmica_kluba2); // echo $broj_dob_utakmica_kluba2.'='; // echo $br_dob_ut_kluba= $broj_dob_utakmica_kluba1 + $broj_dob_utakmica_kluba2.'='; //prikazuje broj dobijenih utakmica $dob = $broj_dob_utakmica_kluba1 + $broj_dob_utakmica_kluba2; //broj NEODIGRANIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola // $neodigrane_ut_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' // and klub1rez2<>0 and klub2rez2<>0 and klub1rez2='x' and klub2rez2='x'"); $neodigrane_ut_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and neodigrana='d'"); $neodigrane_ut_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and neodigrana='d'"); // $neodigrane_ut_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' // and klub1rez2<>0 and klub2rez2<>0 and klub1rez2='x' and klub2rez2='x'"); $broj_neodigrane_ut_kluba1 = mysql_num_rows($neodigrane_ut_kluba1); $broj_neodigrane_ut_kluba2 = mysql_num_rows($neodigrane_ut_kluba2); $broj_neodigrane_ut_kluba = $broj_neodigrane_ut_kluba1 + $broj_neodigrane_ut_kluba2; // echo $broj_neodigrane_ut_kluba.'-'; // echo $broj_neodigrane_ut_kluba; // echo $broj_neodigrane_ut_kluba2; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // //broj NERESENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola KADA JE REZULTAT 0:0 //kada je prvi klub // $ner_utakmica00_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' // and klub1rez2=klub2rez2 and klub1rez2=0 and klub2rez2=0"); // $broj_ner_utakmica00_kluba1 = mysql_num_rows($ner_utakmica00_kluba1); //kada je drugi klub // $ner_utakmica00_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' // and klub1rez2=klub2rez2 and klub1rez2=0 and klub2rez2=0"); // $broj_ner_utakmica00_kluba2 = mysql_num_rows($ner_utakmica00_kluba2); // echo $broj_ner_utakmica_kluba2.'='; //OK // $ner = $broj_ner_utakmica_kluba1 + $broj_ner_utakmica_kluba2-($broj_neodigrane_ut_kluba1+$broj_neodigrane_ut_kluba2); // $ner00 = ($broj_ner_utakmica00_kluba1 + $broj_ner_utakmica00_kluba2); // echo $ner00; //KRAJ NERESENO 0:0 //broj NERESENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub $ner_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez2=klub2rez2"); $broj_ner_utakmica_kluba1 = mysql_num_rows($ner_utakmica_kluba1); // echo $broj_ner_utakmica_kluba1.'='; //OK //kada je drugi klub $ner_utakmica_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub1rez2=klub2rez2"); $broj_ner_utakmica_kluba2 = mysql_num_rows($ner_utakmica_kluba2); // echo $broj_ner_utakmica_kluba2.'='; //OK // $ner = ($broj_ner_utakmica_kluba1 + $broj_ner_utakmica_kluba2) - $broj_neodigrane_ut_kluba; $ner = ($broj_ner_utakmica_kluba1 + $broj_ner_utakmica_kluba2)-$broj_neodigrane_ut_kluba; // echo $ner; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //broj IZGUBLJENIH utakmica izabranog kluba od prvog do izabranog kola $izg_utakmica_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub1rez20"); $broj_post_gol_kluba1 = mysql_num_rows($post_gol_kluba1); // echo $broj_post_gol_kluba1.'='; $post_gol1=0; for($p1=0; $p1<=$broj_post_gol_kluba1; $p1++){ $postgol1 = mysql_fetch_array($post_gol_kluba1); $post_gol1 = $post_gol1 + $postgol1['klub1rez2']; } // echo $post_gol1.'='; //kada je drugi klub $post_gol_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub2rez2>0"); $broj_post_gol_kluba2 = mysql_num_rows($post_gol_kluba2); // echo $broj_post_gol_kluba2.'='; $post_gol2=0; for($p2=0; $p2<=$broj_post_gol_kluba2; $p2++){ $postgol2 = mysql_fetch_array($post_gol_kluba2); $post_gol2 = $post_gol2 + $postgol2['klub2rez2']; } // echo $post_gol2.'='; $post_gol = $post_gol1 + $post_gol2; //broj PRIMLJENIH golova kluba od prvog do izabranog kola //kada je prvi klub $prim_gol_kluba1 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and klub2rez2>0"); $broj_prim_gol_kluba1 = mysql_num_rows($prim_gol_kluba1); // echo $broj_post_gol_kluba1.'='; $prim_gol1=0; for($pr1=0; $pr1<=$broj_prim_gol_kluba1; $pr1++){ $primgol1 = mysql_fetch_array($prim_gol_kluba1); $prim_gol1 = $prim_gol1 + $primgol1['klub2rez2']; } // echo $prim_gol1.'='; //kada je drugi klub $prim_gol_kluba2 = mysql_query("select * from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and klub1rez2>0"); $broj_prim_gol_kluba2 = mysql_num_rows($prim_gol_kluba2); // echo $broj_post_gol_kluba2.'='; $prim_gol2=0; for($pr2=0; $pr2<=$broj_prim_gol_kluba2; $pr2++){ $primgol2 = mysql_fetch_array($prim_gol_kluba2); $prim_gol2 = $prim_gol2 + $primgol2['klub1rez2']; } // echo $prim_gol2.'='; $prim_gol = $prim_gol1 + $prim_gol2; $gol_razlika = $post_gol - $prim_gol; // echo $gol_razlika; // negativan bod -- UKLJUCITI KADA SE AZURIRA BAZA $neg_bod_kluba1 = mysql_query("select neg_bod1 from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid1='$upit[0]' and neg_bod1<>0"); $broj_neg_bod_kluba1 = mysql_num_rows($neg_bod_kluba1); $neg_bod1=0; for($nb1=0; $nb1<=$broj_neg_bod_kluba1; $nb1++){ $negbod1 = mysql_fetch_array($neg_bod_kluba1); $neg_bod1 = $neg_bod1 + $negbod1['neg_bod1']; } $neg_bod_kluba2 = mysql_query("select neg_bod2 from utakmica_rez where ligaid='$ligaid' and kid<='$kid' and klubid2='$upit[0]' and neg_bod2<>0"); $broj_neg_bod_kluba2 = mysql_num_rows($neg_bod_kluba2); $neg_bod2=0; for($nb2=0; $nb2<=$broj_neg_bod_kluba2; $nb2++){ $negbod2 = mysql_fetch_array($neg_bod_kluba2); $neg_bod2 = $neg_bod2 + $negbod2['neg_bod2']; } $neg_bod = $neg_bod1 + $neg_bod2; // echo $neg_bod; //negativan bod kraj $bod = ((($dob * 3) + ($ner * 1)) - $neg_bod); // $bod = (($dob * 3) + ($ner * 1)); ///////ES//////////////// ovo puni nizove $tmp = $i; while(isset($niz[$tmp])) $tmp = "$tmp#"; $niz["$tmp"] = array("$upit[1]", "$upit[2]", "$brutkluba", "$dob", "$ner", "$izg", "$post_gol", "$prim_gol", "$bod", "$gol_razlika"); ////////////ES kraj//////////// $array = array("$upit[1]", "$upit[2]", "$brutkluba", "$dob", "$ner", "$izg", "$post_gol", "$prim_gol", "$bod", "$gol_razlika"); } function reverseCompare_BOD($x, $y){ if ($x[8] == $y[8]) return 0; else if ($x[8] < $y[8]) return 1; else return -1; } function reverseCompare($x, $y){ //OK // if (($x[8] == $y[8]) && ($x[6] == $y[6])) return 0; // if (($x[8] == $y[8]) && ($x[6] < $y[6])) return 1; // if (($x[8] == $y[8]) && ($x[6] > $y[6])) return -1; // if ($x[8] < $y[8]) return 1; // if ($x[8] > $y[8]) return -1; //OK if ($x[8] == $y[8]) { if ($x[9] == $y[9]) { if ($x[6] == $y[6]) return 0; if ($x[6] < $y[6]) return 1; if ($x[6] > $y[6]) return -1; } if ($x[9] < $y[9]) return 1; if ($x[9] > $y[9]) return -1; } if ($x[8] < $y[8]) return 1; if ($x[8] > $y[8]) return -1; } //echo $niz[18][1]; $cn = count($niz); //echo $cn.';'; $ca = count($array); //echo $ca; //print('
'); print(''); //print(''); //foreach($niz as $aaa=>$vred){ print('
');
usort ($niz, 'reverseCompare');
for($k=0; $k<$cn; $k++){

$kk = $k+1;
if($kk%2!=0){
print('
'); print(''); //print(''); } else { print(''); print(''); print(''); //print(''); } for($l=0; $l<$ca; $l++){ print(''); } //echo "
"; } print(''); print(''); print('
'); print(''); echo $kk.'. '; print('
'); echo $kk.'. '; print('
'); //echo "[$aaa] => $niz[$k]"; //da ne prikazuje u tabeli i gol razliku $m = $l-1; echo $niz[$k][$m] ; // kraj gol razlika //echo $niz[$k][$l] ; //ako se prikazuju svi podaci niza array (sa gol_razlikom) //echo '-'; echo "\t"; //echo "<\t>"; print('
'); } //--------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------SUDIJE--------------------------------------- function show_sudije($ligaid) { $sudija = mysql_query("select * from sudija where prezime<>' ' "); $i=0; while($upit = mysql_fetch_row($sudija)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[2].' '.$upit[1]; // print(''); // echo $up[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //---------------------------------------DELEGATI--------------------------------------- function show_delegati($ligaid) { $delegat = mysql_query("select * from delegat where prezime<>' '"); $i=0; while($upit = mysql_fetch_row($delegat)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); echo $upit[2].' '.$upit[1]; // print(''); // echo $up[2]; print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } //-------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------SUDIJE IZ BAZE RASPOREDA SUDIJA-------------- function show_sud($ligaid){ $sud = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' order by sudid"); $sud1 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='1' order by sudid"); $sud2 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='2' order by sudid"); //$sud3 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='3' order by sudid"); $count1 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='1'"); $c1 = mysql_result($count1, 'sudid'); $count2 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='2'"); $c2 = mysql_result($count2, 'sudid'); //$count3 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='3'"); //$c3 = mysql_result($count3, 'sudid'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // echo 'Glavne sudije lige:'; for($i=0; $i<=$c1; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($sud1)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } print('
'); //echo 'Pomocne sudije lige:'; for($i=0; $i<=$c2; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($sud2)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } print('
');; } //--------------------------------SUDIJE IZ BAZE RASPOREDA SUDIJA-------------- //--------------------------------SRPSKA LIGA VOJVODINA-------------- function show_sud_slv($ligaid){ $sud = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' order by sudid"); $sud1 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='1' order by sudid"); $sud2 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='2' order by sudid"); //$sud3 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='3' order by sudid"); $count1 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='1'"); $c1 = mysql_result($count1, 'sudid'); $count2 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='2'"); $c2 = mysql_result($count2, 'sudid'); //$count3 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='3'"); //$c3 = mysql_result($count3, 'sudid'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Главне судије лиге:'; for($i=0; $i<=$c1; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($sud1)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } print('
'); echo 'Помоћне судије лиге:'; for($i=0; $i<=$c2; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($sud2)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } print('
');; } //--------------------------------SUDIJE IZ BAZE RASPOREDA SUDIJA za omladinsku ligu-------------- function show_sud_oml($ligaid){ $sud1 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid=1 order by sudid"); $sud2 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid=2 order by sudid"); $sud3 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid=3 order by sudid"); $sud4 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid=4 order by sudid"); $sud5 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid=5 order by sudid"); //$sud1 = mysql_query("select * from sudija_s where ligaid='$ligaid' and sudid='1' order by sudid"); $count1 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid=1 order by sudid"); $c1 = mysql_result($count1, 'sudid'); $count2 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid=2 order by sudid"); $c2 = mysql_result($count2, 'sudid'); $count3 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid=3 order by sudid"); $c3 = mysql_result($count3, 'sudid'); $count4 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid=4 order by sudid"); $c4 = mysql_result($count4, 'sudid'); $count5 = mysql_query("select count(sudid) from sudija_s where ligaid=5 order by sudid"); $c5 = mysql_result($count5, 'sudid'); $c = $c1+$c2+$c3+$c4+$c5; print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // echo 'Glavne sudije lige:'; for($i=0; $i<=$c; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($sud1)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($sud2)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($sud3)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($sud4)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($sud5)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; //redni brojevi print(''); $sudija = mysql_query("select * from sudija"); $l = mysql_query("select prezime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from sudija where sudija_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } } print('
');; } //----------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------DELEGATI IZ BAZE RASPOREDA DELEGATA-------------- function show_del($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1'"); $num = mysql_num_rows($del); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($del)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } print('
'); } } //--------------------------------DELEGATI IZ BAZE RASPOREDA DELEGATA-------------- //--------------------------------SRPSKA LIGA VOJVODINA-------------- function show_del_slv($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1'"); $num = mysql_num_rows($del); //$i=0; ///// ///// print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Delegati lige:'; print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($del)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } print('
'); } } //--------------------------------DELEGATI IZ BAZE RASPOREDA DELEGATA-------------- //--------------------------------VFL-------------- function show_del_vfl2($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'2'"); $del1 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delid='1' order by delid"); $del2 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delid='2' order by delid"); $count1 = mysql_query("select count(delid) from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delid='1'"); $c1 = mysql_result($count1, 'delid'); $count2 = mysql_query("select count(delid) from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delid='2'"); $c2 = mysql_result($count2, 'delid'); $num = mysql_num_rows($del); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Делегати сениора:'; print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($del1)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); print('
'); } print('
'); } print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Делегати кадета:'; print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($del2)) { print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); // print(''); print('
'); } print('
'); } } //----------------------------------------------------------------------------------------- function show_del_vfl($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1'"); $dels = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1' and delid='1'"); $delk = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $num = mysql_num_rows($dels); //$i=0; print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Делегати сениора:'; print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($dels)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } print('
'); } $num = mysql_num_rows($delk); //$i=0; print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo 'Делегати кадета:'; print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($delk)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); // print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); } print('
'); } } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------DELEGATI OMLADINSKA LIGA------------------------------- function show_del_oml($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1'"); //$dels = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1' and delid='1'"); $delk1 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=2 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk2 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=3 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk3 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=4 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk4 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=5 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $numdelk1=mysql_num_rows($delk1); $numdelk2=mysql_num_rows($delk2); $numdelk3=mysql_num_rows($delk3); $numdelk4=mysql_num_rows($delk4); $delk=$delk1+$delk2+$delk3+$delk4; //$num = mysql_num_rows($delk); $numd = mysql_num_rows($del); //$i=0; //print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print('
'); // echo 'Делегати:'; // print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($delk1)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print('
'); // print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk2)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk3)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk4)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } // svi delegati kadeta iz VFL su delegati i u Omladinskoj i Kadetsko-pionirskoj ligi while($upit = mysql_fetch_row($del)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } print('
'); } } //-----------------------DELEGATI KADETSKO-PIONIRSKE LIGE----------------------------------- function show_del_kadpio($ligaid){ $del = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1'"); //$dels = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid='$ligaid' and delegat_id<>'1' and delid='1'"); $delk1 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=2 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk2 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=3 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk3 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=4 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $delk4 = mysql_query("select * from delegat_s where ligaid=5 and delegat_id<>'1' and delid='2'"); $numdelk1=mysql_num_rows($delk1); $numdelk2=mysql_num_rows($delk2); $numdelk3=mysql_num_rows($delk3); $numdelk4=mysql_num_rows($delk4); $delk=$delk1+$delk2+$delk3+$delk4; //$num = mysql_num_rows($delk); $numd = mysql_num_rows($del); //$i=0; //print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); print(''); print('
'); // echo 'Делегати:'; // print('
'); for($i=0; $i<=$num; $i++){ while($upit = mysql_fetch_row($delk1)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); // print(''); // print(''); // print(''); // print(''); // print('
'); // print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk2)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk3)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } while($upit = mysql_fetch_row($delk4)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } // svi delegati kadeta iz VFL su delegati i u Omladinskoj i Kadetsko-pionirskoj ligi while($upit = mysql_fetch_row($del)) { //$up = mysql_fetch_row($rasp); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); echo ($i=$i+1).'.'; print(''); // echo $upit[2]; // $ddd = mysql_query("select * from delegat"); $l = mysql_query("select prezime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $o = mysql_query("select ime from delegat where delegat_id='$upit[2]'"); $m = mysql_result($l, 'prezime'); $n = mysql_result($o, 'ime'); echo $m.' '.$n; print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); } print('
'); } } //------------------------------------------------------------------------------------------ function get_liga() { $conn = db_connect(); $query = 'select ligaid, ligaime from liga'; $result = @mysql_query($query); if (!$result) return false; $num_cats = @mysql_num_rows($result); if ($num_cats ==0) return false; $result = db_result_to_array($result); return $result; } function get_kolo_details($kid) { if (!$kid || $kid=='') return false; $conn = db_connect(); // $query = "select * from utakmica where utakmicaid='$utakmicaid'"; $query = "select * from kolo where kid='$kid'"; $result = @mysql_query($query); if (!$result) return false; $result = @mysql_fetch_array($result); return $result; } //--------------------------------datum---------------------------------------------------------- function ShowDatum() { echo date('H:i, j.m.Y.'); } //-----------------------------kraj datuma------------------------------------------------------ //---------------------------------- HEADER ------------------------------------------------------------ function ShowHeader($id,$pref){ //popuniti print(''); print(' '); print(''); print(''); print('
'); //header picture (start) print(''); print(' '); print(''); print(''); print('
'); //header picture (start) print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print(''); // print(''); print('
'); /* print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); */ print('
'); print('
'); } //------------------------------------------- HEADER KRAJ -------------------------------------------------------------- //------ end ---------- //------------------------------------------- MENI LEVO slike ---------------------------------------------------------------- function menislika($pref){ print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); //ovde moze da se ubaci bela celija da ne vuce sliku!!! print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print('
'); } //------------------------------------------- MENI LEVO slike KRAJ ----------------------------------------------------------- function menislike($pref){ print('
'); print('

SPIRITCOM slike

'); print(''); print('
'); } //------------------------------------------- MENI LEVO ---------------------------------------------------------------- function meni($pref){ print('
'); print('

SPIRITCOM

'); print(''); print('
'); } //------------------------------------------- MENI LEVO KRAJ ----------------------------------------------------------- //------------------------------------------- rollover MENI LEVO ---------------------------------------------------------------- function rollmeni($pref){ print('
'); print('

SPIRITCOM

'); print(''); print('
'); } //------------------------------------------- rollover MENI LEVO KRAJ ----------------------------------------------------------- //---------------------------------------------vesti horizontal INDEX scroll start------------------------------------------------------ function HorNews(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "Dobrodošli na stranice d.o.o. SpiritCom...! .::. ... site je u pripremi ... .::. "; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal INDEX scroll kraj------------------------------------------------------ //---------------------------------------------vesti horizontal EVIDENCIJA scroll start------------------------------------------------------ function HorNewsEvid(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "Evidencija radnog vremena, kontrola pristupa, prateći softver, kontrola stražarske službe, ...! Stranica je u pripremi ...!"; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal EVIDENCIJA scroll kraj------------------------------------------------------ //---------------------------------------------vesti horizontal RACUNARI scroll start------------------------------------------------------ function HorNewsRacunari(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "Računari i računarska oprema (hardware), software, računarske mreže, serveri (file, mail, internet), servis računara, održavanje računarskih i informacionih sistema, ...! Stranica je u pripremi ...!"; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal RACUNARI scroll kraj------------------------------------------------------ //---------------------------------------------vesti horizontal WEB scroll start------------------------------------------------------ function HorNewsWeb(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "Internet prezentacije, web design, web aplikacije, ...! Stranica je u pripremi ...!"; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal WEB scroll kraj------------------------------------------------------ //---------------------------------------------vesti horizontal VIDEO scroll start------------------------------------------------------ function HorNewsVideo(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "Kamere, pc kartice, kablovi, softver, ...! Stranica je u pripremi ...!"; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal VIDEO scroll kraj------------------------------------------------------ //---------------------------------------------vesti horizontal KONTAKT scroll start------------------------------------------------------ function HorNewsKontakt(){ // $db = mysql_connect("localhost", "sc", "sc"); // mysql_select_db ("scbaza", $db); print(' '); $dtenow= time(); // $vesti = mysql_query("select * from vesti order by vesti_id desc"); // while($upit = mysql_fetch_row($vesti)) { //echo $upit[3]; echo "d.o.o. SPIRITCOM Novi Sad, Fruškogorska 6/60, 21000 Novi Sad!"; //} $nwschk=0; } //---------------------------------------------vesti horizontal KONTAKT scroll kraj------------------------------------------------------ function menimeni(){ print('
'); //----- menu (start)-------- print(''); print(''); print(''); print('
'); print(' '); print(' '); print(' '); print(' '); print(' '); print('
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('

'); echo date('H:i, j.m.Y.'); print('

'); print('
'); //-------- end ------------------ print('
'); } //------------------------------------- function ShowHeaderTDAttr(){ //popuniti } //------------------------------------- function ShowHeaderTRAttr() { //popuniti } //-------------------------------------------------------------- //----------------------------- MAIN ------------------------------------------------------------ function ShowMainTDAttr(){ //popuniti print(' class="main"'); } //------------------------------------------------- function ShowMainTRAttr(){ //popuniti } //----------------------------------------------------------------------------------------------- //----------------------------- FOOTER -------------------------------------------------------- function ShowFooter($id,$pref){ //popuniti //print('
'); print('w w w . s p i r i t c o m . c o . r s'); print('
'); print('d.o.o. SPIRITCOM Novi Sad'); print('
'); print('Fruškogorska 6/60 | Novi Sad'); print('
'); print('063.523.779'); print('
'); print('e-mail: office@spiritcom.co.rs'); print('
'); print('© SPIRITCOM d.o.o. '); } //----------------------------- FOOTER (eng)-------------------------------------------------------- function ShowFooterEng($id,$pref){ //popuniti //print('
'); print('w w w . f s v . o r g . y u'); print('
'); print('Football Association of Vojvodina'); print('
'); print('Булевар Ослобођења 92/5, Нови Сад'); print('
'); print('021-420-885; 021-421-401; 021-66-23-460'); print('
'); print('e-mail: fsv@eunet.yu'); print('
'); print('© Dusko Kulacin '); } //------------------------------------------------------------ function ShowFooterTDAttr(){ //popuniti print('class="footer"'); } //------------------------------------------------------------ function ShowFooterTRAttr(){ //popuniti } //---------------------------------------------------------------------------------------------- //----------------------------- SPONZORI -------------------------------------------------------- function ShowSponzori($pref){ //popuniti //print('
'); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); print(''); print('
'); // print(''); print(''); print('

Органи ФСВ

'); print('
'); print('

Територијална

'); print('
'); print('

Стручна служба

'); print('
'); // print(''); print('